JATEK utarbeider brannplaner, rømningsplaner og orienteringsplaner i henhold til offentlige bestemmelser.

Blant JATEK sine kunder kan nevnes Ulven as, Auris Forvalting as, MøllerGruppen Eiendom as og Tellus Eiendom as , mfl.