Arealplaner og arealberegning

JATEK utarbeider arealplaner og arealberegning i henhold til offentlige bestemmelser. Blant JATEK sine kunder kan nevnes Fabritius As, Auris Forvalting, MøllerGruppen…