JATEK utarbeider arealplaner og arealberegning i henhold til offentlige bestemmelser.

Blant JATEK sine kunder kan nevnes Fabritius As, Auris Forvalting, MøllerGruppen Eiendom As og Tellus Eiendom As, mfl.


 

Arealplaner og arealberegning